ÜLD- JA TELLIMISTINGIMUSED

Veebilehe www.laitseloss.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Laitse Loss OÜ (registrikood 16907191), asukohaga Lossi tee 9, Laitse küla, Saue vald, Harjumaa 76303 ​

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS ​​

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.laitseloss.ee, Laitse Loss OÜ veebipoe vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Siia kuuluvad ka eritellimusel tellitud ehk veebipoe väliselt ostetud teenused, mille puhul tasumine käib Laitse Loss OÜ esindaja poolt koostatud arve alusel pangakontole.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Laitse Loss OÜ veebipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Laitse Loss OÜ-l on õigus veebipoe arengust tulenevalt ning veebipoe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.laitseloss.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.laitseloss.ee. Kui te edastasite oma tellimuse/broneeringu enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Laitse Loss OÜ OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. ​​

2. HINNAINFO ​​

2.1. Laitse Loss OÜ veebipoe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik veebipoe hinnad on toodud eurodes.
2.3. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%. ​​

3. TEENUSTE BRONEERIMISE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE ​​

3.1. Toodete tellimiseks tuleb lisada soovitud toode ostukorvi, klikkides “BRONEERI” nupule.
3.2. Broneerimisel olevate teenuste arvu võite muuta või lisada juurde lisateenuseid.
3.3. Broneeringu kinnituse lehel sisestage nõutavad tellija andmed ning valige makseviis.
3.4. Olge broneeringu kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates broneeringukinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Laitse Loss OÜ arvelduskontole. ​​
3.6. Veebipoe väliselt toodete tellimisel ehk Laitse Loss OÜ-ga emaili teel eripakkumise saamiseks kontakteerudes jõustub Leping peale broneeringutasu laekumist Laitse Loss OÜ pangakontole. Broneeringutasu arve koostab Laitse Loss OÜ esindaja kirjalikult kinnitatud hinnapakkumise põhjal ning saadab tellijale emailile.

4. TOODETE EEST TASUMINE ​​

4.1. Makse sooritamiseks valige broneeringu vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Broneeringu eest on võimalik tasuda:

  1. internetipanga kaudu. (Swedbank, SEB, LHV, Krediidipank, Luminor ja Danske Bank pangalinkide kaudu).
  2. arvega – klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ – mille järel Teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.

4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud.
4.4. Broneeringu tühistamisel tagastatakse broneeringusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile:

  1. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus.
  2. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.

4.5. Kui broneerimine teostatakse veebipoe väliselt ehk toote kinnitamine on tehtud eraldiseisvalt Laitse Loss OÜ poolt koostatud hinnapakkumise põhjal, siis tasumine käib tagastamatu broneeringutasu arve põhjal. Broneeringu jõustumiseks tuleb broneeringutasu tasuda arvel välja toodud maksetähtajaks.

4.6. Veebipoe väliselt tellitud teenuste ehk Laitse Loss OÜ-ga emaili teel kinnitatud hinnapakkumise põhjal kokkulepitud ürituse eest tasutakse ettemaksu arvel välja toodud summa hiljemalt tähtajaga 24h enne ürituse toimumist.

5. BRONEERINGU ÜLEANDMINE ​​

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Teenuste broneerimise ja tellimuse vormistamise punktile 3.5. on Teie broneering kinnitatud ning vastavalt sellele saate realiseerida broneeringu valitud ajavahemikus kohapeal.
5.2. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks segadust ja arusaamatusi. Laitse Loss OÜ vastutab tekkinud arusaamatuse eest, juhul kui pole tekkinud tellija poolne kontaktandmete valesisestus. ​​

6. BRONEERINGU TÜHISTAMINE ​​

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus veebipoes sõlmitud lepingust (v.a. kontserdipiletid ja osalusteatri piletid) taganeda 14 päeva jooksul, saates email info@laitseloss.ee või helisatades telefonil +372 58 356 509.
6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
6.3. Broneeringu tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul broneeringust taganemise korral tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa 14 päeva jooksul.
6.4. Broneeringu tühistamisel lühiajalise etteteatmisega (ühe tööpäeva jooksul) tagasimakset ei toimu. ​​
6.5. Kui broneering on tehtud veebipoe väliselt ehk kinnitatud eraldiseisvalt Laitse Loss OÜ poolt koostatud hinnapakkumise põhjal ning tasutud on tellijale saadetud broneeringutasu arve (mis on 25% kinnitatud hinnapakkumise summast), siis broneeringu tühistamisel broneeringutasu ei tagastata.

7. MUUD TINGIMUSED ​​

7.1. Laitse Lossi kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu.
7.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.3. Teie ja Laitse Loss OÜ vahel seoses veebipoe vahendusel teenuste broneerimisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.4. Kui ostja ja veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.